Make your own free website on Tripod.com

Bahan Kursus Pengurusan Ping Pong

 

Menu Kursus Pengurusan Ping Pong di Daerah Pasir Gudang

Senarai Tugas Jawatankuasa Teknik Kejohanan

Senarai Tugas Jawatankuasa Teknik Kejohanan Ping Pong ( pdf )

Pengelolaan Kejohanan

Garis Panduan Keselamatan

Persediaan Kejohanan Ping Pong

Persediaan Kejohanan Ping Pong - Keperluan Asas ( pdf )

Peraturan Am MSSM ( pdf )

Matrix Ping Pong

Diagram Undian Pertandingan ( pdf )

Borang Kawalan Undian ( pdf )

HandBook 2009-2010 ( zip )

Borang Pertandingan MSSJ ( zip )

Modul Permainan Ping Pong ( zip )

Racket Covering ( zip )

Back To Main Page

VISITORS